Te Kāhui Kura Māori

Te Kāhui Kura Māori Navigation Group supports us to bring our project, ki uta tārei ai, ki tai rewa ai to life.

A special thanks to past Te Kāhui Kura Māori members: Roxanne Waru, Scott Linklater, Te Miri Rangi, and Lisa Mansell. Your contribution to the whakapapa of Recreation Aotearoa has been invaluable. 

Te Kāhui Kura Māori